תְעוּדַת זֶהוּת שֵׁרוּת תעריף ל-1000 הזמנה מינמלית מקסימום הזמנה זמן ממוצע
Cheapest telegram services (instant) NR
82 ערוץ אפס טיפה מראש🌟 $0.90 50000 2000000 1 דקה
יש לנו כמה ערוצים טרומיים
חברים מזויפים נוצרו ונמסרו
הפרש אפס
ייצוב הערוץ
הוא גם מספק מיידי
סוג הזמנה:
@channelname @myaccount

שנה את שם הערוץ שלך והענק בעלות ברגע שאתה מצטרף
פשוט ומהיר
מספר שירות: 82
200 zero drop member ( daily 15k-20k)- instant start [110k] $0.57 500 70000 1 שעה
speed 20-15k daily fo non +1,+86,+98 numbers
for usa and iran numbers same day 80k deliver
99 🇮🇷+98🆂3 TG חבר[MAX500K][100K/D] $0.39 500 200000 6 שעות 26 דקות
סוג הזמנה: @channel או T.me/channel
כפה פעולת שירות הוספה
ממברקים לא רשמיים - משתמשים אמיתיים
רק לבעלות על איראן
מהירות ממוצעת = 80k/d
שינוי קישור = הושלם
הסכום לא יעלה על הסכום שהוזכר
⛔️ אם סה"כ(הזמנה + ספירת התחלה) מעל "מקסימום" השתמש בשירותים אחרים⛔️
⚠️ הערה: למסירה מהירה הקפד לעקוב אחר כלל זה: חשבון אחד = ערוץ אחד
אם המהירות עבור הערוץ שלך נמוך,
אנו נדע שלא תים לב לתיאור השירות וההזמנה תהיה חלקית או תבטל
מזהה שירות 142 קבל חשבון ארה"ב/איראן

מזהה שירות: 99
223 [NEW]Members for [+1,+86,+98 country] channels[500k] $0.17 500 600000 358 שעות 37 דקות
service only work fast on mentioned country number
service deliver all possible cheap USA database on market
222 [NEW] mix members[high speed] $0.27 100 50000 21 שעות 47 דקות
cheap fast delivery service , no refill
Country targeted 'Real view' [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊]
269 Telegram MIX country Real post view[HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] 🌎🔝 $0.15 15 29000 39 דקות
real view from 10 country 🇮🇱 🇨🇳 🇸🇦 🇦🇪 🇮🇳 🇷🇺 🇺🇸 🇩🇪 🇹🇷 🇰🇷 instant include to static
first service on this category on market
add real static for channel
high quality for global ranking
increase channel engagement and ranking on search
order type:
https://t.me/channel/1
another type will mark as completed or order stuck
245 Telegram 🇮🇱 Real view post [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] $0.30 15 4300 91 שעות 57 דקות
Real view - instant include to static
first service on this category on market
add real static for channel
high quality for global or country targeted search ranking
increase channel engagement and ranking on search
order type:
https://t.me/channel/1
another type will mark as completed or order stuck
246 Telegram 🇨🇳 Real view post [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] $0.30 15 4906 5 שעות 37 דקות
Real view china country - instant include to static
first service on this category on market
add real static for channel
high quality for global or country targeted search ranking
increase channel engagement and ranking on search
order type:
https://t.me/channel/1
another type will mark as completed or order stuck
247 Telegram 🇸🇦🇦🇪 Real view post [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] $0.30 15 3211 16 שעות
Real view arabic country - instant include to static
first service on this category on market
add real static for channel
high quality for global or country targeted search ranking
increase channel engagement and ranking on search
order type:
https://t.me/channel/1
another type will mark as completed or order stuck
248 Telegram 🇮🇳 Real view post [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] $0.30 15 3200 30 שעות 3 דקות
Real view india country - instant include to static
first service on this category on market
add real static for channel
high quality for global or country targeted search ranking
increase channel engagement and ranking on search
order type:
https://t.me/channel/1
another type will mark as completed or order stuck
249 Telegram 🇷🇺 Real view post [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] $0.30 15 3850 19 שעות 15 דקות
Real view russian country - instant include to static
first service on this category on market
add real static for channel
high quality for global or country targeted search ranking
increase channel engagement and ranking on search
order type:
https://t.me/channel/1
another type will mark as completed or order stuck
250 Telegram 🇺🇸 Real view post [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] $0.30 15 3465 10 שעות 11 דקות
Real view US country - instant include to static
first service on this category on market
add real static for channel
high quality for global or country targeted search ranking
increase channel engagement and ranking on search
order type:
https://t.me/channel/1
another type will mark as completed or order stuck
251 Telegram 🇩🇪 Real view post [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] $0.30 15 2948 90 שעות 41 דקות
Real view germany country - instant include to static
first service on this category on market
add real static for channel
high quality for global or country targeted search ranking
increase channel engagement and ranking on search
order type:
https://t.me/channel/1
another type will mark as completed or order stuck
252 Telegram 🇹🇷 Real view post [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] $0.30 15 3062 6 דקות
Real view turkey country - instant include to static
first service on this category on market
add real static for channel
high quality for global or country targeted search ranking
increase channel engagement and ranking on search
order type:
https://t.me/channel/1
another type will mark as completed or order stuck
253 Telegram 🇰🇷 Real view post [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] $0.30 15 521 98 שעות 30 דקות
Real view republic korea country - instant include to static
first service on this category on market
add real static for channel
high quality for global or country targeted search ranking
increase channel engagement and ranking on search
order type:
https://t.me/channel/1
another type will mark as completed or order stuck
Telegram Real Share Post [search optimize]
225 ⤴️ Telegram mix share post + View [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊][🌎🔝] $0.58 15 29733 57 דקות
static share
first service on this category on market
add real static for channel
high quality for global search ranking
instant add to static
increase channel engagement on search
order type:
https://t.me/channel/1
another type will mark as completed

because of we have much service and cant add new category . if need "share" for future's post pls use "drip-feed" button
234 ⤴️ Telegram 🇨🇳 share post + View [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] $0.58 15 4906 51 דקות
static share
first service on this category on market
add real static for channel
high quality for global search ranking
instant add to static
increase channel engagement on search
order type:
https://t.me/channel/1

because of we have much service and cant add new category . if need "share" for future's post pls use "drip-feed" button
235 ⤴️ Telegram 🇮🇱 share post + View [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] $0.58 15 4335 6 שעות 6 דקות
static share
first service on this category on market
add real static for channel
high quality for global search ranking
instant add to static
increase channel engagement on search
order type:
https://t.me/channel/1

because of we have much service and cant add new category . if need "share" for future's post pls use "drip-feed" button
236 ⤴️ Telegram 🇸🇦🇦🇪 share post + View [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] $0.58 15 3211 8 שעות 8 דקות
static share
first service on this category on market
add real static for channel
high quality for global search ranking
instant add to static
increase channel engagement on search
order type:
https://t.me/channel/1

because of we have much service and cant add new category . if need "share" for future's post pls use "drip-feed" button
237 ⤴️ Telegram 🇮🇳 share post + View [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] $0.58 15 3226 12 שעות 11 דקות
static share
first service on this category on market
add real static for channel
high quality for global search ranking
instant add to static
increase channel engagement on search
order type:
https://t.me/channel/1


because of we have much service and cant add new category . if need "share" for future's post pls use "drip-feed" button
238 ⤴️ Telegram 🇷🇺 share post + View [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] $0.58 15 3903 8 שעות 7 דקות
static share
first service on this category on market
add real static for channel
high quality for global search ranking
instant add to static
increase channel engagement on search
order type:
https://t.me/channel/1

because of we have much service and cant add new category . if need "share" for future's post pls use "drip-feed" button
239 ⤴️ Telegram 🇺🇸 share post + View [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] $0.58 15 3465 8 שעות 7 דקות
static share
first service on this category on market
add real static for channel
high quality for global search ranking
instant add to static
increase channel engagement on search
order type:
https://t.me/channel/1

because of we have much service and cant add new category . if need "share" for future's post pls use "drip-feed" button
240 ⤴️ Telegram 🇩🇪 share post + View [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] $0.58 15 2948 9 שעות 44 דקות
static share
first service on this category on market
add real static for channel
high quality for global search ranking
instant add to static
increase channel engagement on search
order type:
https://t.me/channel/1

because of we have much service and cant add new category . if need "share" for future's post pls use "drip-feed" button
241 ⤴️ Telegram 🇹🇷 share post + View [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] $0.58 15 3092 8 שעות 8 דקות
static share
first service on this category on market
add real static for channel
high quality for global search ranking
instant add to static
increase channel engagement on search
order type:
https://t.me/channel/1

because of we have much service and cant add new category . if need "share" for future's post pls use "drip-feed" button
254 ⤴️ Telegram 🇰🇷 share post + View [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] $0.58 15 521 אין מספיק נתונים
243 [future 30 post] ⤴️ Telegram mix share post + View [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊]🌎🔝 $18.00 15 100000 אין מספיק נתונים
static share
first service on this category on market
add real static for channel
high quality for global search ranking
instant add to static
increase channel engagement on search
order type:
https://t.me/channel or @channel
242 [future 50 post] ⤴️ Telegram mix share post + View [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊]🌎🔝 $27.00 15 100000 14 דקות
static share
first service on this category on market
add real static for channel
high quality for global search ranking
instant add to static
increase channel engagement on search
order type:
https://t.me/channel or @channel
244 Share post - Repost - Fake [Cheapest] $0.08 15 29733 2 שעות 29 דקות
Telegram - Random Comments
226 Random Comments 💬🇨🇳 + View $0.10 15 4906 2 שעות 17 דקות
random comment from mentioned country + static view

order type:

https://t.me/comment_show/987

any other type order will be mark as completed or partial or order stuck
227 Random Comments 💬🇮🇱 + View $0.10 15 4335 55 דקות
random comment from mentioned country + static view

order type:

https://t.me/comment_show/987

any other type order will be mark as completed or partial
228 Random Comments 💬🇬🇧🇺🇸 + View $0.10 15 3465 3 שעות 13 דקות
random comment from mentioned country + static view

order type:

https://t.me/comment_show/987

any other type order will be mark as completed or partial
229 Random Comments 💬🇷🇺 + View $0.10 15 3903 65 שעות 52 דקות
random comment from mentioned country + static view

order type:

https://t.me/comment_show/987

any other type order will be mark as completed or partial
230 Random Comments 💬🇮🇳 + View $0.10 15 3226 38 שעות 18 דקות
random comment from mentioned country + static view

order type:

https://t.me/comment_show/987

any other type order will be mark as completed or partial
231 Random Comments 💬🇸🇦🇦🇪 + View $0.10 15 3211 30 שעות 10 דקות
random comment from mentioned country + static view

order type:

https://t.me/comment_show/987

any other type order will be mark as completed or partial
232 Random Comments 💬🇹🇷 + View $0.10 15 3092 8 שעות 46 דקות
random comment from mentioned country + static view

order type:

https://t.me/comment_show/987

any other type order will be mark as completed or partial
233 Random Comments 💬🇩🇪 + View $0.10 15 2948 22 דקות
random comment from mentioned country + static view

order type:

https://t.me/comment_show/987

any other type order will be mark as completed or partial
265 Random Comments 💬🇰🇷 + View $0.10 15 521 43 דקות
Telegram Robot - bot start + SEO
255 🤖Bot Start - Mix Country + Accept Referral Code 🌎🔝 $0.50 15 17000 41 דקות
instant start - mix from 9 country
no drop

order type:

https://t.me/tgx_bot or https://t.me/tgx_robot
@tgx_bot or @tgx_robot
https://t.me/tgx_bot ?start=xxxxx
xxxx are your referral code
256 🤖Bot Start [China 🇨🇳 + Accept Refernal Code] $0.50 15 2400 אין מספיק נתונים
instant start
no drop

order type:

https://t.me/tgx_bot or https://t.me/tgx_robot
@tgx_bot or @tgx_robot
https://t.me/tgx_bot ?start=xxxxx
xxxx are your referral code
257 🤖Bot Start [israel 🇮🇱 + Accept Refernal Code] $0.50 15 1770 1 שעה 35 דקות
instant start
no drop

order type:

https://t.me/tgx_bot or https://t.me/tgx_robot
@tgx_bot or @tgx_robot
https://t.me/tgx_bot ?start=xxxxx
xxxx are your referral code
258 🤖Bot Start [Arabic 🇸🇦🇦🇪 + Accept Refernal Code] $0.50 15 1700 אין מספיק נתונים
instant start
no drop

order type:

https://t.me/tgx_bot or https://t.me/tgx_robot
@tgx_bot or @tgx_robot
https://t.me/tgx_bot ?start=xxxxx
xxxx are your referral code
259 🤖Bot Start [India 🇮🇳 + Accept Refernal Code] $0.50 15 1600 23 שעות 47 דקות
instant start
no drop

order type:

https://t.me/tgx_bot or https://t.me/tgx_robot
@tgx_bot or @tgx_robot
https://t.me/tgx_bot ?start=xxxxx
xxxx are your referral code
260 🤖Bot Start [Russia 🇷🇺 + Accept Refernal Code] $0.50 15 1700 אין מספיק נתונים
instant start
no drop

order type:

https://t.me/tgx_bot or https://t.me/tgx_robot
@tgx_bot or @tgx_robot
https://t.me/tgx_bot ?start=xxxxx
xxxx are your referral code
261 🤖Bot Start [UK-US 🇬🇧 + Accept Refernal Code] $0.50 15 1700 אין מספיק נתונים
instant start
no drop

order type:

https://t.me/tgx_bot or https://t.me/tgx_robot
@tgx_bot or @tgx_robot
https://t.me/tgx_bot ?start=xxxxx
xxxx are your referral code
262 🤖Bot Start [Turkey 🇹🇷 + Accept Refernal Code] $0.50 15 1600 אין מספיק נתונים
instant start
no drop

order type:

https://t.me/tgx_bot or https://t.me/tgx_robot
@tgx_bot or @tgx_robot
https://t.me/tgx_bot ?start=xxxxx
xxxx are your referral code
263 🤖Bot Start [Germany 🇩🇪 + Accept Refernal Code] $0.50 15 1600 אין מספיק נתונים
instant start
no drop

order type:

https://t.me/tgx_bot or https://t.me/tgx_robot
@tgx_bot or @tgx_robot
https://t.me/tgx_bot ?start=xxxxx
xxxx are your referral code
264 🤖Bot Start [Korea 🇰🇷 + Accept Refernal Code] $0.50 15 211 אין מספיק נתונים
instant start
no drop

order type:

https://t.me/tgx_bot or https://t.me/tgx_robot
@tgx_bot or @tgx_robot
https://t.me/tgx_bot ?start=xxxxx
xxxx are your referral code
👥 חברים עבור 🌎[כל בעלות]
88 חבר מת מהיר [25k/h] 🚀 $0.60 500 150000 134 שעות 23 דקות
ירידה כרגע נמוכה - ללא אחריות
מהירות מהירה מאוד
חברים מזויפים
שמות ניק באנגלית
הטוב ביותר למיטוב החיפוש
מקסימום הם 150k

מזהה שירות: 88
180 קיבולת לכל הערוצים - 🇷🇺 + לערבב - טיפה נמוכה🌟 $1.10 10 400000 1 שעה 35 דקות
איכות ערבוב
משלוח מהיר לכל הערוצים
ירידה נמוכה
התחלה מיידית
לחצן 'ביטול'
187 capacity for all + big channels low drop🌟 400k $1.05 100 500000 1 שעה 39 דקות
best service / high speed
If Order Have Problem Proof With Tgstat.com Or Channel Static or "screenshot from amount joined by submitted private link" For Refund
channels static always update on 00:00 GMT Time
179 קיבולת עבור כל הערוצים [מילוי מחדש של 30 יום] 🌟 $1.10 10 50000 9 דקות
מילוי אחריות ל-30 יום וללא טיפה
האיכות הטובה ביותר
134 🆂קיבולת של 1 לכל הערוצים[Fast במיוחד][אוטומטי]🌟 $0.95 10 400000 4 דקות
כל ערוץ = הזמנה אחת ליום, מעולם לא החזרנו עבור הזמנה שנייה באותו יום

מסד נתונים פרימיום עבור כל הערוצים בהתבסס על כל מספר
מקסימום 400k - לספק פחות מ-30 דקות
ירידה רגילה - החבר המהיר במיוחד שתוכלו לקבל
עבור כל הערוצים עם כל מספר
אם ההזמנה יש הוכחה בעיה עם Tgstat.com או ערוץ סטטי SS להחזר

אנו נפצה על כל הערוצים אם הלקוח לא יקבל את מלוא ספירת החברים. פיצוי רק 1 זמן עבור ערוץ אחד.
שינוי קישור הערוץ בסדר הבא אסור. לא נחזיר לך שוב.

מזהה שירות: 134
81 🆂2 קיבולת עבור כל הערוצים[nitro][אוטומטי]🌟 $0.85 10 50000 4 שעות 44 דקות
מסד נתונים פרימיום עבור כל הערוצים בהתבסס על כל מספר
מקסימום 400k - לספק פחות מ-60 דקות
ירידה רגילה - החבר המהיר שאתה יכול לקבל
עבור כל הערוצים עם כל מספר
אם ההזמנה יש הוכחה בעיה עם Tgstat.com או ערוץ סטטי SS להחזר

מזהה שירות: 81
181 100% חברי 🇷🇺 אמיתי / אפס טיפה[100K] $0.70 10 200000 47 דקות
איכות טובה לדירוג החיפוש ברוסיה
אפס שחרר חבר
16 🆂2 חבר מזויף משלוח מהיר[NR][20K] $0.22 1000 35000 74 שעות 56 דקות
משלוח מהירות רגילה של חבר מזויף
מתאים לכל הערוצים והקבוצות
אין אחריות על טיפה
חשבונות כינויים באנגלית
שעת התחלה: פחות מ-30 דקות
שינוי קישור = הושלם
אם ההזמנה בוטלה ממוצע קיבולת מלאה נמסר ולא להזמין שוב עד למחרת

מזהה שירות: 16
51 חבר TG[אמיתי][שיטת הוספת כוח] 10k/d מקסימום = ללא הגבלה $1.20 1000 7000 2 דקות
מהירות ~ 1k לשעה
כפה פעולת שירות הוספה
לא הגבלתי על מקס. אבל ההוספה איטית
עבור משלוח איטי אנחנו לא מקבלים הזמנות גדולות לעת עתה
תמיד תוכל לשלוח הזמנה שוב לאחר שההזמנה שלך תימסר
שלח הזמנה בשם : קישור @public
שינוי קישור = הושלם

מזהה שירות: 51
[אפס-טיפה] שירותים לחברים🌎
98 🆂2 כינויי מיקס טיפה אפס[מקסימום/200k]✅ $0.50 1000 10000 40 שעות 37 דקות
מסירה מהירה לבעלות 🇬🇧 🇮🇷 🇺🇸
השירות עובד טוב ללא כל בעיה על שעה 1k ופחות מהירות עבור ערוצים גדולים
מקסימום הם 40k יהיה יותר בכל יום
חבר 1k לפי שעה = 15-20k מדי יום
ניתן להזמין עבור קבוצה או ערוץ פרטיים או ציבוריים
טיפה הם אפס - אחריות ללא חופשה
לכל החשבון יש שמות של ניק באנגלית ורוסית
זוהי קיבולת חדשה ויכולה להזמין עבור כל ערוץ גדול או קטן

מזהה שירות: 98
183 קיבולת עבור כל הערוצים [מילוי מחדש של 30 יום] 🌟 $1.05 10 50000 10 שעות 49 דקות
אחריות ל-30 יום למילוי מחדש וללא טיפה
האיכות הטובה ביותר
184 100% חברי 🇷🇺 אמיתי / אפס טיפה[100K] $0.85 10 45000 26 דקות
איכות טובה לדירוג החיפוש ברוסיה
אפס שחרר חבר
131 🆂3 כינויי מיקס טיפה אפס [שיעור מקוון][מהיר] ✅ $0.80 100 55000 42 דקות
מסירה מהירה לבעלות 🇬🇧 🇮🇷 🇺🇸
השירות עובד טוב ללא כל בעיה על שעה 1k ופחות מהירות עבור ערוצים גדולים
מקסימום הם 60k יהיה יותר בכל יום
חבר 1k לפי שעה = 15-20k מדי יום
ניתן להזמין עבור קבוצה או ערוץ פרטיים או ציבוריים
טיפה הם אפס - אחריות ללא חופשה
לכל החשבון יש שמות של ניק באנגלית ורוסית
זוהי קיבולת חדשה ויכולה להזמין עבור כל ערוץ גדול או קטן

מזהה שירות: 131
186 non drop member [ new ] - 30k daily✅ $0.55 500 35000 1 שעה 3 דקות
205 200k new database - non drop - any channel - instant $0.75 500 40000 3 שעות 5 דקות
ערוצים שהוכנו מראש 🌟
143 🇮🇷+98🆂חבר TG אחד[MAX120K][100K/D] $0.29 500 300000 3 שעות 18 דקות
סוג הזמנה: @channel או T.me/channel
כפה פעולת שירות הוספה
ממברקים לא רשמיים - משתמשים אמיתיים
רק לבעלות על איראן
מהירות ממוצעת = 80k/d
שינוי קישור = הושלם
הסכום לא יעלה על הסכום שהוזכר
⛔️ אם סה"כ(הזמנה + ספירת התחלה) מעל "מקסימום" השתמש בשירותים אחרים⛔️
⚠️ הערה: למסירה מהירה הקפד לעקוב אחר כלל זה: חשבון אחד = ערוץ אחד
אם המהירות עבור הערוץ שלך נמוך,
אנו נדע שלא תים לב לתיאור השירות וההזמנה תהיה חלקית או תבטל
מזהה שירות 142 קבל חשבון ארה"ב/איראן

מזהה שירות: 143
100 🇮🇷+98🆂4 TG חבר[MAX750K][100K/D] $0.70 500 1200000 12 דקות
סוג הזמנה: @channel או T.me/channel
כפה פעולת שירות הוספה
ממברקים לא רשמיים - משתמשים אמיתיים
רק לבעלות על איראן
מהירות ממוצעת = 80k/d
שינוי קישור = הושלם
הסכום לא יעלה על הסכום שהוזכר
⛔️ אם סה"כ(הזמנה + ספירת התחלה) מעל "מקסימום" השתמש בשירותים אחרים⛔️
⚠️ הערה: למסירה מהירה הקפד לעקוב אחר כלל זה: חשבון אחד = ערוץ אחד
אם המהירות עבור הערוץ שלך נמוך,
אנו נדע שלא תים לב לתיאור השירות וההזמנה תהיה חלקית או תבטל
מזהה שירות 142 קבל חשבון ארה"ב/איראן

מזהה שירות: 100
188 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐲-𝐦𝐚𝐝𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 - [Max: 400K] $0.30 50000 400000 1 שעה 18 דקות
Ready maded channel / same day delivery
Warranty safe Creation and safe delivery and get search ranking
order type:
ex: my keyword xxx to @username for ranked channel
ex: @yourusername - for normal delivery channel


if you want use for illegal keywords we do not rename to your keyword you need do yourself
Will rename to your keyword and pass ownership to your account

Creating a channel if do by the user can cause the number or channel to be lost and also maybe lost at the end point, due to the difficulty of the work a little more expensive than adding ordinary members
You can always use Iran-US category for get high speed members
and also Service ID 142 for get Iran-US number

We will just grant channel ownership or grant login to ownership account. if you want made channel on "search" before delivery by us. total price will be 20% more . warranty rating on search and "no fast fall" . at any method the last ownership will be yours. Russian customer's need make in search by self
189 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐲-𝐦𝐚𝐝𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 - [Max: 800K] $0.50 50000 800000 3 שעות 44 דקות
Ready maded channel / same day delivery
Warranty safe Creation and safe delivery and get search ranking
order type:
ex: my keyword xxx to @username for ranked channel
ex: @yourusername - for normal delivery channel


if you want use for illegal keywords we do not rename to your keyword you need do yourself
Will rename to your keyword and pass ownership to your account

Creating a channel if do by the user can cause the number or channel to be lost and also maybe lost at the end point, due to the difficulty of the work a little more expensive than adding ordinary members
You can always use Iran-US category for get high speed members
and also Service ID 142 for get Iran-US number

We will just grant channel ownership or grant login to ownership account. if you want made channel on "search" before delivery by us. total price will be 20% more . warranty rating on search and no fast fall . at any method the last ownership will be yours. Russian customer's need make in search by self
165 🌟 ערוץ 1M שהוכנו מראש $550.00 1 1 אין מספיק נתונים
ערוץ יצירה מוכן או חדש
אחריות בטוחה יצירה ומשלוח בטוח ולקבל דירוג חיפוש
פשוט כתוב את מילת המפתח ותם המשתמש שלך לקישור
לדוגמה: מילת המפתח שלי xxx כדי @username

אם אתה רוצה להשתמש עבור מילות מפתח לא חוקיות אנחנו לא שם למילת המפתח שלך אתה צריך לעשות את עצמך

שינוי שם למילת המפתח שלך ויעביר בעלות לחשבון שלך

יצירת ערוץ אם נעשה על ידי המשתמש עלולה לגרום לאובדו של המספר או הערוץ ואולי גם לאבד בנקודת הסיום, בשל הקושי של העבודה קצת יותר יקר מאשר הוספת חברים רגילים
אתה תמיד יכול להשתמש בקטגוריה איראן-ארה"ב לקבלת חברים במהירות גבוהה
ותעודת זהות שירות 142 לקבלת מספר איראן-ארה"ב

אנחנו פשוט נעניק בעלות לערוץ או נעניק כניסה לחשבון בעלות. אם אתה רוצה לעשות ערוץ על "חיפוש" לפני המסירה על ידינו. המחיר הכולל יהיה 20% יותר. דירוג אחריות על חיפוש ולא ליפול . בכל שיטה הבעלות האחרונה תהיה שלך
190 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐲-𝐦𝐚𝐝𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 - [Max 1.5M] $0.70 50000 700000 אין מספיק נתונים
129 ערוץ קדם [מקסימום 1.7 מ'][90k/d] 🌟 $0.90 50000 2000000 אין מספיק נתונים
איכות גבוהה לחיפוש טלגרם - כל מדינה!
מהירות 150K ליום
מהיר מאוד ובטוח
שירות זה מיועד רק לערוץ הזמנות שאינו חבר
חייב לתת סדר כסוג זה:
@Your_Desire_Channel_Name לבעלות : @Your_Account
אקס: @My700Kchannel @Myaccount
אנו ניצור ערוץ עם שמך הרצוי ושנה את הבעלות שלך לאחר השלמתו.
הקפד לצרף את החשבון שלך, לפני השלמת הערוץ
אם הערוץ שלך מבוסס על בעלות על מספר איראן. אין צורך לעקוב אחר הכללים ופשוט לשלוח כהזמנה פשוטה.
Sms-Activate.Ru 5Sim.Net @sms2me_robot לקבל את מספר איראן ולאמת 2Step עם דוא"ל לבטיחות!

מזהה שירות: 129
🗺️ 🇮🇳🇬🇧🇺🇸🇨🇳🇰🇷🇮🇷🇷🇺🇮🇱🇸🇦🇮🇩 מדינה ממוקדת
11 🇨🇳中华 חבר [100k][אפס טיפה][⏫קצב קו ישר] ✅ $0.79 500 5000 25 שעות 55 דקות
קיבולת גמישה עם מינימום שירות
לכל החברים יש פרופיל אמיתי ממדינה מוזכרת
עבור ערוצים גדולים או קבוצה לפי שעה 800 חברים
לחברים יש שיעור מקוון טוב
שעה 1k - אפס טיפה
תחילה ודא שההזמנה לפני השלמת ההזמנה הושלמה ואז ההזמנה שוב

מזהה שירות: 11
157 🇨🇳中华 电报迷 [10k][Has Drop]电报迷 $0.50 500 2000 4 דקות
יש טיפה קטנה
מקסימום לערוץ 5k
מדי יום יותר

מזהה שירות: 157
105 חבר 🇷🇺русский [20k][אפס טיפה][⏫קצב קו ישר]✅ $1.00 10 200000 50 דקות
קיבולת גמישה עם מינימום שירות
לכל החברים יש פרופיל אמיתי ממדינה מוזכרת
עבור ערוצים גדולים או קבוצה לפי שעה 800 חברים
לחברים יש שיעור מקוון טוב
שעה 1k - אפס טיפה
תחילה ודא שההזמנה לפני השלמת ההזמנה הושלמה ואז ההזמנה שוב
106 🇮🇷ایران חבר [20k][אפס טיפה][⏫שיעור אוניין] ✅ $1.00 500 100000 2 דקות
קיבולת גמישה עם מינימום שירות
לכל החברים יש פרופיל אמיתי ממדינה מוזכרת
עבור ערוצים גדולים או קבוצה לפי שעה 800 חברים
לחברים יש שיעור מקוון טוב
שעה 1k - אפס טיפה
תחילה ודא שההזמנה לפני השלמת ההזמנה הושלמה ואז ההזמנה שוב
107 🇸🇦عرب חבר [20k][אפס טיפה][⏫קצב לא-ליין] ✅ $1.00 500 5000 18 שעות 59 דקות
קיבולת גמישה עם מינימום שירות
לכל החברים יש פרופיל אמיתי ממדינה מוזכרת
עבור ערוצים גדולים או קבוצה לפי שעה 800 חברים
לחברים יש שיעור מקוון טוב
שעה 1k - אפס טיפה
תחילה ודא שההזמנה לפני השלמת ההזמנה הושלמה ואז ההזמנה שוב
128 🇬🇧חבר אנגלי [20k][אפס טיפה][⏫קצב לא-ליין] ✅ $0.70 1000 5000 1 שעה 45 דקות
קיבולת גמישה עם מינימום שירות
לכל החברים יש פרופיל אמיתי ממדינה מוזכרת
עבור ערוצים גדולים או קבוצה לפי שעה 800 חברים
לחברים יש שיעור מקוון טוב
שעה 1k - אפס טיפה
תחילה ודא שההזמנה לפני השלמת ההזמנה הושלמה ואז ההזמנה שוב
108 🇮🇱ישראל 电报迷 [20k][אפס טיפה][⏫קצב קו ישר] ✅ $1.40 100 4335 17 שעות 26 דקות
קיבולת גמישה עם מינימום שירות
לכל החברים יש פרופיל אמיתי ממדינה מוזכרת
עבור ערוצים גדולים או קבוצה לפי שעה 800 חברים
לחברים יש שיעור מקוון טוב
שעה 1k - אפס טיפה
תחילה ודא שההזמנה לפני השלמת ההזמנה הושלמה ואז ההזמנה שוב
💎 שירותי פאנל [מיוחדים🌟]
176 קבוצת TG לקבוצה - איכות גבוהה🎯 🌟 עבודה $12.00 200 1000000 537 שעות 5 דקות
הזמנת אנשים אמיתיים מקבוצה ממוקדת
לקבוצה שלך - איכות גבוהה
תן לקבוצת היעד ולקבוצה שלך כ:
סוג הזמנה: "מ- Gp היעד: קישור ל- Gp שלי : קישור GP"
קבוצת היעד של הקבוצה הראשונה. קבוצה שנייה הקבוצה שלך
לקוח אמיתי - משלוח : מתחת ליום אחד
איכות: רק אנשים ראו פחות משבועיים
הקפד להוסיף והפוך את מנהל המערכת @Joinhider_Bot לפני ההזמנה!

מזהה שירות: 176
42 קבוצת TG לקבוצה - איכות נמוכה🎯 🌟 עבודה $8.00 200 1000000 25 שעות 25 דקות
הזמנת אנשים אמיתיים מקבוצה ממוקדת
לקבוצה שלך - איכות גבוהה
תן לקבוצת היעד ולקבוצה שלך כ:
סוג הזמנה: "מ- Gp היעד: קישור ל- Gp שלי : קישור GP"
קבוצת היעד של הקבוצה הראשונה. קבוצה שנייה הקבוצה שלך
לקוח אמיתי - משלוח : מתחת ליום אחד
איכות: רק אנשים ראו פחות משבועיים
הקפד להוסיף והפוך את מנהל המערכת @Joinhider_Bot לפני ההזמנה!

מזהה שירות: 42
142 חשבון בטוח בטלגרם🇺🇸-🇮🇷🌟 $0.40 1000 10000 31 שעות 44 דקות
חשבונות טלגרם בטוחים
יש לנו חשבונות מוכנים ובטוחים.
יינתן לך קוד כניסה.
מספרי איראן, מספרי ארה"ב

סוג הזמנה:
אקס: איראן @your_username
אקס: ארה"ב @your_username

הזמנה 3000 עבור מספר איראן
הזמנה 1000 עבור מספר ארה"ב

גרירה כדי לשמור על חשבון בטוח?
https://fixedmember.com/blog/how-to-keep-telegram-accounts-safe

מזהה שירות: 142
141 בעלות 🇺🇸/🇮🇷 על חיפוש רוסי [בטוח] 🌟 $0.80 50000 1500000 55 דקות
אחריות להיות בחיפוש
כל מילת מפתח

מזהה שירות: 141
56 ערוצים ישנים שנוצרו🌟 $2.00 1000 7000 21 שעות 50 דקות
אם אתה רוצה שיהיה לך עסק עם היסטוריה ישנה. ברוך הבא

2015 2016 2017 2018 2019 2020
סכום 1000 = ערוץ 2020
סכום 2000 = ערוץ 2019
סכום 3000 = ערוץ 2018
סכום 4000 = ערוץ 2017
סכום 5000 = ערוץ 2016
סכום 6000 = ערוץ 2015

סוג הזמנה: @channelUserName @MyAccount
ודא ששם המשתמש של הערוץ אינו קיים
אנו נשנה את שם המשתמש של הערוץ ואתה תצטרף
אנו נעביר בעלות לאחר הצטרפותך!
יש לנו ערוצים עם פוסט וללא פוסט, אם העסק שלך צריך היסטוריה אנו ניתן ערוצים עם פוסטים ישנים, אתה יכול להזכיר את זה על פי בקשתך,
אתה יכול לערוך פוסטים כרצונך. לטלגרם אין מגבלת זמן לעריכת פוסט בערוץ
ערוץ ללא פוסט 6$ לשנה, עם פוסט 10$ לשנה
מזהה שירות: 56
80 ערוצי איסור - קבוצות🚫[כל מדינה] 🌟 $100.00 1000 1000 3 שעות 6 דקות
מחיר ההתחלה הוא 200$ - עבודה עבור כל מדינה
המחיר תלוי ביעד שלך
שדרוג לאחור מחיפוש = איסור
תג הונאה = איסור
סוג הזמנה: שלח סכום אחד 1000 + קישור
ההזמנה תשלח מיידית
לשימוש רק עבור ערוצים יש פוסט אחד או מדיה אסורה
החזר מלא אם נכשל

מזהה שירות: 80
138 ערוץ למטה מחיפוש🌟 $15.00 1000 1000 438 שעות 56 דקות
החזר מלא אם נכשל.
קח יום עסקים אחד.
מתאים לערוצים יש פוסט.
סוג הזמנה: @link + מדינה
לשעבר: @channel - רוסיה

מזהה שירות: 138
140 תג הונאה [משתמש,ערוץ,בוט]🌟 $100.00 1000 1000 12 שעות 3 דקות
לא לעבוד בערוצים משפטיים
השתמש עבור ערוצים באמת עושה אנשים הונאה!
אחריות החזר מלא אם ההזמנה לא הושלמה.

מזהה שירות: 140
66 משמר התעלה הרוסי🛡️ [חודשי] 🌟 $10.00 1000 1000 21 שעות 20 דקות
שמור הזמנה לערוץ שלך
תהיו בטוחים מבלוק!

מזהה שירות: 66
171 הודעת משלוח המונית🌟 $35.00 500 10000 1 דקה
שליחת הודעה המונית לאנשים פרטיים
הודעות לא חוקיות לא התקבלו
סוג הזמנה:
אם צריך לשלוח הודעה המונית לחברי קבוצה רק לשים קישור קבוצה על "תיבת קישור" ולהעלות טקסטים (טקסט שורה אחת) לקובץ txt ולהעלות על מרכז נתונים ולתת את שני הקישורים כהזמנה אחת.
אם ברצונך לשלוח הודעה המונית לאנשים המיועדים, כולם עם קובץ טקסט (שורה אחת מזהה ציבורי אחד מתחיל עם @) + קובץ טקסטים. העלאה כקובץ zip למרכז העלאה והכנסת קישור להורדה ב"תיבת קישור"

שעת התחלה אולי לקחת יום או יומיים - כמה פעמים מיידיות - תלוי ברשימת התורים
178 מחלץ משתמשי טלגרם🌟 $4.00 500 20000 1 דקה
באמצעות שירות זה, באפשרותך לחלץ את רשימת החברים בקבוצות ציבוריות או פרטיות

באפשרותך לבחור בין חברים פעילים או כל החברים

מחיר: $1.5 למשתמש 1000, כלומר אם יש לך קבוצה של 10k, 15$
זמן מלא: שעתיים

קישור לדוגמה 🔗 : @grouplink

לאחר החילוץ, נשלח קישור להורדה באמצעות כרטיס

הנתונים שאנו יכולים לחלץ הם : מזהה משתמש / תמונת פרופיל / שם משתמש ציבורי
196 Telegram session file / telethon / USA $0.40 1000 100000000 39 דקות
👁️‍🗨️ תצוגת פוסט בודד 👁 🗨][LIKE❤️][הצבעה🗳️
57 👁 🗨הצגת פוסט[אוטומטי]הפוסט האחרון][s1][הטוב ביותר] $0.0065 50 300000 7 דקות
כולל לחצן ביטול
התחלה מיידית של 0-30 מ'
קיבולת מרבית 500k
זקוק לתצוגה נוספת עבור אותה הודעה? שים הזמנה שנייה 2 יום אחרי

מזהה שירות: 57
125 👁 🗨תצוגה לא מהותית[אוטומטית]פוסט יחיד][S3][זול] $0.004 10 100000 1 דקה
תצוגה זולה ומיידית
משלוח מהיר
93 👁 🗨תצוגה Russian[מיידי][🇷🇺IP] $0.03 50 50000 1 דקה
תצוגה / אתר ערוצים רוסיים
הכי טוב להיות למעלה

מזהה שירות: 93
201 👁‍🗨Fake Indian view[single] $0.07 100 200000 6 דקות
202 👁‍🗨Fake Arab View [single] $0.07 100 100000 3 דקות
43 🗳️ הצבעה בערוץ [מיידי] מקסימום 100k[ND][NR] $0.30 500 20000 19 דקות
הצביעו עבור דואר ערוצי טלגרם
סוג הזמנה: Https://t.me/channel/123
תשובה: כתוב את תשובת ההצבעה שלך

מזהה שירות: 43
58 👁 🗨תצוגה של TG[מיידי][פוסטים ישנים][5 POST] $0.035 50 300000 1 שעה 15 דקות
תצוגת הודעות אחרונות בטלגרם

0-10 מ' התחלה
תצוגת אפס שחרור
מהירות 10K /H [300K/ יום]
59 👁 🗨תצוגה TG[מיידי][פוסטים ישנים][10 POST] $0.07 50 300000 16 דקות
תצוגת הודעות אחרונות בטלגרם

0-10 מ' התחלה
תצוגת אפס שחרור
מהירות 10K /H [300K/ יום]
60 👁 🗨תצוגה שלTG[מיידי][פוסטים ישנים][20 POST] $0.15 50 300000 70 שעות 2 דקות
תצוגת הודעות אחרונות בטלגרם

0-10 מ' התחלה
תצוגת אפס שחרור
מהירות 10K /H [300K/ יום]
86 👁 🗨צגת TG[מיידי][פוסטים ישנים][50 POST] $0.40 50 300000 2 דקות
תצוגת הודעות אחרונות בטלגרם

0-10 מ' התחלה
תצוגת אפס שחרור
מהירות 10K /H [300K/ יום]
120 👁 🗨צגת TG[מיידי][פוסטים ישנים][100 POST] $0.80 10 300000 15 דקות
תצוגת הודעות אחרונות בטלגרם

0-10 מ' התחלה
תצוגת אפס שחרור
מהירות 10K /H [300K/ יום]
110 תצוגת פוסט אוטומטית 🔔👁TG[🔜הצגה 10] $0.06 100 1100000 1 דקה
תצוגה אוטומטית עבור פוסטים עתידיים
שירות מהימן ורכב מלא
מתאים לערוצים ציבוריים
ביטול של יום אחד או לחצן חלקי
מתבצע באופן מיידי
תצוגה מרבית להזמנה של 1M
תצוגת IP באנגלית/ארה"ב
מינימום 100 - מקסימום 1000000
הצגת תצוגה לאחר הפוסט שלך אולי לקחת 0-30 דקות (לפעמים השרת עסוק, אולי לקחת שעה אחת, לא יותר)

מזהה שירות: 110
112 תצוגת פוסט אוטומטית 🔔👁TG[🔜הצגה 30] $0.18 100 1100000 2 דקות
תצוגה אוטומטית עבור פוסטים עתידיים
שירות מהימן ורכב מלא
מתאים לערוצים ציבוריים
ביטול של יום אחד או לחצן חלקי
מתבצע באופן מיידי
תצוגה מרבית להזמנה של 1M
תצוגת IP באנגלית/ארה"ב
מינימום 100 - מקסימום 1000000
הצגת תצוגה לאחר הפוסט שלך אולי לקחת 0-30 דקות (לפעמים השרת עסוק, אולי לקחת שעה אחת, לא יותר)

מזהה שירות: 112
113 תצוגת פוסט אוטומטית 🔔👁TG[🔜הצגה 50] $0.30 100 1100000 7 דקות
תצוגה אוטומטית עבור פוסטים עתידיים
שירות מהימן ורכב מלא
מתאים לערוצים ציבוריים
ביטול של יום אחד או לחצן חלקי
מתבצע באופן מיידי
תצוגה מרבית להזמנה של 1M
תצוגת IP באנגלית/ארה"ב
מינימום 100 - מקסימום 1000000
הצגת תצוגה לאחר הפוסט שלך אולי לקחת 0-30 דקות (לפעמים השרת עסוק, אולי לקחת שעה אחת, לא יותר)

מזהה שירות: 113
114 תצוגת פוסט אוטומטית 🔔👁TG[🔜הצגה 100] $0.65 100 1100000 6 דקות
תצוגה אוטומטית עבור פוסטים עתידיים
שירות מהימן ורכב מלא
מתאים לערוצים ציבוריים
ביטול של יום אחד או לחצן חלקי
מתבצע באופן מיידי
תצוגה מרבית להזמנה של 1M
תצוגת IP באנגלית/ארה"ב
מינימום 100 - מקסימום 1000000
הצגת תצוגה לאחר הפוסט שלך אולי לקחת 0-30 דקות (לפעמים השרת עסוק, אולי לקחת שעה אחת, לא יותר)

מזהה שירות: 114
115 תצוגת פוסט אוטומטית 🔔👁TG[🔜הצגה 500] $3.50 100 1100000 4 דקות
תצוגה אוטומטית עבור פוסטים עתידיים
שירות מהימן ורכב מלא
מתאים לערוצים ציבוריים
ביטול של יום אחד או לחצן חלקי
מתבצע באופן מיידי
תצוגה מרבית להזמנה של 1M
תצוגת IP באנגלית/ארה"ב
מינימום 100 - מקסימום 1000000
הצגת תצוגה לאחר הפוסט שלך אולי לקחת 0-30 דקות (לפעמים השרת עסוק, אולי לקחת שעה אחת, לא יותר)

מזהה שירות: 115
174 תצוגה חופשית 🎁 (פוסט אחרון) [API = הפוך לזמין] $0.00 100 20000 17 דקות
נוף חופשי
עבור כל ערוץ ציבורי
סוג פקודה: https://t.me/TelegramTips/1 או @TelegramTips

אנחנו חכמים - רק 5 בקשות הזמנה לערוץ
לא לשימוש אכזרי
מקסימום 5 בקשות לערוץ יספקו 500 צפיות בכל בקשה
🎉 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐑𝐞𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 + 𝐕𝐢𝐞𝐰 [Single,paste,future post][Instant]
78 mix positive Reaction [👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻] + Views $0.07 15 29733 37 שעות 27 דקות
Order type: https://t.me/channel/1
instant
reaction + view
mix percent: like 👍 50% and another's emoji 10-15% from total of 100%
if channel does not allow reactions order will mark as completed
85 mix negative Reaction [👎😁😢💩🤮🤔🤯🤬] + Views $0.07 15 1000000 50 שעות 57 דקות
Order type: https://t.me/channel/1
instant
reaction + view
mix percent: like 👎 50% and another's emoji 10-15% from total of 100%
why ordered negative reaction and not delivered? because targeted channel closed negative reactions for posts! / no refund
if channel does not allow reactions order will mark as completed
25 Like (👍) Reaction + Views $0.07 15 29733 1382 שעות 37 דקות
Order type: https://t.me/channel/1
instant delivery
reaction + view
for public channels and groups only
if channel does not allow reactions order will mark as completed
123 מ-대한민국 member [20k][אפס טיפה][⏫קצב אוניון] ✅ $0.07 15 1000000 100 שעות 27 דקות
קיבולת גמישה עם מינימום שירות
לכל החברים יש פרופיל אמיתי ממדינה מוזכרת
עבור ערוצים גדולים או קבוצה לפי שעה 800 חברים
לחברים יש שיעור מקוון טוב
שעה 1k - אפס טיפה
תחילה ודא שההזמנה לפני השלמת ההזמנה הושלמה ואז ההזמנה שוב
31 Heart (❤️) Reaction + Views $0.07 15 29000 28 שעות 20 דקות
Order type: https://t.me/channel/1
instant delivery
reaction + view
for public channels and groups only
40 (🔥) Reaction + Views $0.07 15 29733 58 שעות 49 דקות
Order type: https://t.me/channel/1
instant delivery
reaction + view
for public channels and groups only
47 Party-pooper (🎉) Reaction + Views $0.07 15 1000000 563 שעות 20 דקות
Order type: https://t.me/channel/1
instant delivery
reaction + view
for public channels and groups only
49 Starstruck (🤩) Reaction + Views $0.07 15 1000000 684 שעות 8 דקות
Order type: https://t.me/channel/1
instant delivery
reaction + view
for public channels and groups only
50 ScreaminFace (😱) Reaction + Views $0.07 15 1000000 441 שעות 9 דקות
Order type: https://t.me/channel/1
instant delivery
reaction + view
for public channels and groups only
53 BeamingFace (😁) Reaction + Views $0.07 15 1000000 4 שעות 55 דקות
Order type: https://t.me/channel/1
instant delivery
reaction + view
for public channels and groups only
61 👁 🗨תצוגה שלTG[מיידי][פוסטים ישנים][30 POST] $0.07 15 1000000 6 דקות
תצוגת הודעות אחרונות בטלגרם

0-10 מ' התחלה
תצוגת אפס שחרור
מהירות 10K /H [300K/ יום]
69 2 בוטים מיידיים[אוטומטי] לא לשימוש 500 $0.07 15 1000000 2 שעות 53 דקות
בוטים רוסים
מהר
מיידית
75 FaceVomiting (🤮) Reaction + Views $0.07 15 1000000 20 שעות 3 דקות
Order type: https://t.me/channel/1
instant delivery
reaction + view
for public channels and groups only
90 10 future post's mix positive Reaction [👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻] + Views $0.70 20 1000000 37 דקות
Order type: https://t.me/channel
instant delivery
reaction + view
for public channels and groups only
mix percent: like 👍 50% and another's emoji 10-15% from total of 100%
97 30 future post's mix positive Reaction [👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻] + Views $4.00 20 1000000 30 דקות
Order type: https://t.me/channel
instant delivery
reaction + view
for public channels and groups only
mix percent: like 👍 50% and another's emoji 10-15% from total of 100%
198 30 future post's Like [👍] Reaction + Views $4.00 20 1000000 אין מספיק נתונים
Order type: https://t.me/channel
instant delivery
reaction + view
for public channels and groups only
199 30 future post's Dislike [👎] Reaction + Views $4.00 20 1000000 אין מספיק נתונים
Order type: https://t.me/channel
instant delivery
reaction + view
for public channels and groups only
91 10 future post's mix negative Reaction [👎😁😢💩🤮🤔🤯🤬] + Views $1.00 20 1000000 אין מספיק נתונים
Order type: https://t.me/channel
instant delivery
reaction + view
for public channels and groups only
mix percent: like 👎 50% and another's emoji 10-15% from total of 100%
why ordered negative reaction and not delivered? because targeted channel closed negative reactions for posts! / no refund
96 30 future post's mix negative Reaction [👎😁😢💩🤮🤔🤯🤬] + Views $4.00 20 1000000 10 דקות
Order type: https://t.me/channel
instant delivery
reaction + view
for public channels and groups only
mix percent: like 👎 50% and another's emoji 10-15% from total of 100%
why ordered negative reaction and not delivered? because targeted channel closed negative reactions for posts! / no refund
267 50 future post like👍 reaction +view $5.00 15 30000 אין מספיק נתונים
268 50 future post flame🔥 reaction +view $5.00 15 25000 אין מספיק נתונים
🚫אוטאוט שירותים מיושנים🚫
101 120k non drop $0.64 30 55000 3 שעות 49 דקות
124 זול אפס טיפה חבר 🆂4 [אוטומטי][30k] 0-10% ירידה $0.48 500 1000 2 דקות
משלוח מהיר לבעלות 🇬🇧 🇮🇷 🇺🇸 - ירידה נמוכה
השירות עובד טוב ללא כל בעיה על שעה 1k ופחות מהירות עבור ערוצים גדולים
מקסימום הם 20k יהיה יותר בכל יום
חבר 1k לפי שעה = 15-20k מדי יום
ניתן להזמין עבור קבוצה או ערוץ פרטיים או ציבוריים
הירידה היא בסביבות 15
לכל החשבון יש שמות של ניק באנגלית ורוסית
זוהי קיבולת חדשה ויכולה להזמין עבור כל ערוץ גדול או קטן

מזהה שירות: 124
266 test 20k $1.00 100 29730 אין מספיק נתונים
77 developer test1 auto invite $1.00 1000 50000 12 שעות 50 דקות
Start: INSTANT
Refill: 400 Days Refill Guarantee
Delivery: 5k/days Speed
Quantity: min 100 and max 300k
Quality: Mixed of Real and Real Looking
Example Link: https://www.instagram.com/username/
270 myyyy new 20k no drop $0.40 500 15000 1 שעה 56 דקות
272 my new no drop 50k $0.60 110 50000 37 דקות
274 don't try me $1.30 500 100000 אין מספיק נתונים